@KonselingSuper

Published on 05 February 2016

Jika kita tidak berbuat baik jangan berharap kebaikan turun atasmu. Perjuangkanlah kebenaran dan bukan kesenangan.